ViralBlog
Ubezpieczenie radcy prawnego

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla radców prawnych w Polsce – najważniejsze informacje

Jako radca prawny możesz pomóc klientom w ich kwestiach prawnych. Możesz być robi to w ramach swojej pracy jako adwokat lub Paralegal. A może jesteś studentem prawa badającym pole dla swojej pracy końcowej? Niezależnie od tego, jakie są Twoje powody, aby stać się doradcą prawnym, upewnij się, że masz odpowiednie ubezpieczenie, aby chronić siebie i swoją firmę. Jeśli nie zabezpieczyć tego ubezpieczenia, to Twoja firma może narazić się na bycie pozwanym przez osoby trzecie – znany również jako subrogacji. Na szczęście istnieje wiele niedrogich sposobów, aby zapewnić swojej praktyce ochronę przed roszczeniami osób trzecich w Polsce. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji.

Co to jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej w swej istocie chroni firmy i ich ubezpieczonych przed pozwami sądowymi i wyrokami (więcej: https://ubezpieczenia-emiwo.pl/ubezpieczenie-oc-dla-radcy-prawnego-dlaczego-warto/). Gdy zostanie wniesione roszczenie przeciwko Tobie, ubezpieczenie to pokryje koszty odpowiedzialności, a potem jeszcze trochę. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni Ciebie i Twoją firmę przed pozwami, które mogą być przeciwko Tobie wniesione. Jeśli zostaniemy pozwani, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pomoże nam zapłacić wszelkie wyroki przeciwko nam. Jeśli zostaniesz pozwany, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pomoże spłacić wszelkie wyroki przeciwko Tobie. Chroni ono przed roszczeniami osób trzecich, takich jak klient, który pozwie Cię za produkty, które nie zostały dostarczone prawidłowo lub za usługi, które nie zostały wykonane. Chroni przed roszczeniami, które mogą być wniesione przez byłych pracowników, takimi jak roszczenia o wynagrodzenie lub roszczenia o bezprawne zwolnienie.

Roszczenia osób trzecich mogą być kosztowne

Co to jest ubezpieczenie obowiązkowe?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC to ubezpieczenie, które jest w Polsce wymagane przez prawo. Może być ono określane jako ubezpieczenie „obowiązkowe” lub ubezpieczenie „powinnościowe”. Ten rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowy dla wszystkich osób prawnych i osób fizycznych, które prowadzą działalność, która wiąże się z ryzykiem bycia pozwanym (prawnicy, księgowi, architekci itp.). Dotyczy to wszystkich zawodów, w których istnieje możliwość bycia pozwanym ze względu na charakter pracy (np. nie wszystkie zawody są objęte ubezpieczeniem).

Dlaczego posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia jest ważne?

Roszczenia osób trzecich mogą być kosztowne. Jeśli osoba trzecia pozwie Cię o odszkodowanie, będziesz musiał zapłacić ten wyrok. Jednak większość polis ma jakąś formę klauzuli subrogacyjnej, która zwróci twojej firmie roszczenie, które zgłosił twój klient. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego ubezpieczenia, będziesz odpowiedzialny za roszczenia klienta. Klauzule subrogacji różnią się w zależności od dostawcy, więc upewnij się, że przeczytałeś dokładnie swoją polisę. Aby lepiej zrozumieć konsekwencje braku odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w Polsce, przyjrzyjmy się przykładowi. Powiedzmy, że klient składa pozew przeciwko tobie i twierdzi, że został poszkodowany z powodu twojego zaniedbania. Jeśli przegrasz sprawę, klient będzie musiał pokryć wszystkie koszty prawne, w tym ugodę. Jeśli jednak klient wygra, może zdecydować się na odebranie odszkodowania w formie kary umownej.

Rodzaje obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w Polsce

  • Ubezpieczenie samochodowe: zapewnia pokrycie szkód w ubezpieczonym pojeździe, które zostały spowodowane przez osobę trzecią.
  • Odpowiedzialność ogólna: chroni ubezpieczonego przed szkodami finansowymi wyrządzonymi przez osoby trzecie w majątku ubezpieczonego, takimi jak szkody finansowe wyrządzone przez osoby trzecie w majątku ubezpieczonego (np. kradzież, pożar itp.).
  • Koszty leczenia: zapewnia pokrycie odpowiedzialności za rachunki medyczne, które są spowodowane przez osoby trzecie (np. poszkodowany klient składa przeciwko Tobie rachunek za leczenie).

Wyłączenia z ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce

  • Ubezpieczenie zdrowotne sponsorowane przez pracodawcę nie podlega wymogom obowiązkowego ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów jest opcjonalne.
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej nie jest wymagane dla księgowych, architektów, inżynierów i notariuszy.

Zakup dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Jeśli masz wystarczające pokrycie poprzez obowiązkowe ubezpieczenie, nie musisz kupować żadnego dodatkowego ubezpieczenia. Jeśli jednak masz niewystarczające pokrycie, powinieneś wykupić nadwyżkę ubezpieczenia. Nadwyżka to kwota pokrycia ponad to, co zapewnia Twoje obowiązkowe ubezpieczenie. Na przykład, powiedzmy, że posiadamy polisę odpowiedzialności cywilnej, która zapewnia pokrycie w wysokości $100,000. Oznacza to, że jeżeli klient pozwie Państwa na kwotę 100,000$, Państwa firma będzie zobowiązana do zapłaty tego wyroku. Jeśli klient pozwie Państwa za 150 000 dolarów, będą Państwo odpowiedzialni za 50 000 dolarów. Jednakże, jeżeli posiadają Państwo nadwyżkowe pokrycie w wysokości $50,000, ubezpieczyciel zwróci Państwa firmie $50,000. Ubezpieczyciel odbierze $50,000 od klienta i zapłaci Twojej firmie.

Ubezpieczenie radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej w swej istocie chroni firmy i ich ubezpieczonych przed pozwami sądowymi i wyrokami

Adnotacja (np. „wierność”) jest formą zabezpieczenia, którą można wykorzystać do zabezpieczenia pożyczki. W ten sam sposób ubezpieczyciel od odpowiedzialności cywilnej może wymagać od Ciebie ustanowienia zabezpieczenia w celu zabezpieczenia pożyczki. W takim przypadku, nadwyżka ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej może być użyta jako zabezpieczenie. Jeśli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej spadnie poniżej wymaganej kwoty, ubezpieczyciel zapłaci Państwu różnicę.

Jeśli jeździsz samochodem, musisz upewnić się, że masz odpowiednie ubezpieczenie samochodowe. Jeśli weźmiemy udział w wypadku i nasz samochód zostanie uszkodzony, będziemy odpowiedzialni za zapłacenie za naprawy. Upewnij się, że masz pokrycie na roszczenia osób trzecich.

Zakończenie

Można również zdecydować się na zakup ubezpieczenia, które będzie chroniło przed wieloma rodzajami ryzyka jednocześnie. Na przykład, można wykupić łączone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za samochód i ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Będzie to chroniło Cię przed szkodami finansowymi, jak również szkodami spowodowanymi przez osoby trzecie.

Polisa parasolowa jest pokryciem, które ma na celu ochronę przed wszelką odpowiedzialnością, która może się pojawić. Na przykład, jeśli zostaniesz pozwany za przypadkowe skrzywdzenie kogoś, polisa parasolowa może pokryć cię nawet jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy, aby zapłacić za szkody. Polisa parasolowa to po prostu kompleksowa polisa ubezpieczeniowa, która ma na celu ochronę przed każdym rodzajem odpowiedzialności.

Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten przewodnik po ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej w Polsce. Jak widać, możliwe jest zabezpieczenie siebie i swojej firmy przed roszczeniami osób trzecich poprzez ubezpieczenie. Musisz tylko upewnić się, że masz odpowiednie pokrycie. Jest to szczególnie ważne, jeśli wykonujesz pewne zawody lub czynności, które mogą być przedmiotem pozwu. Dotyczy to prawników, księgowych, architektów, inżynierów i innych.