Czy lekarze muszą mieć obowiązkowo ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest jednym z najważniejszych rodzajów ubezpieczeń dla lekarzy. Chroni ono zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi podczas wykonywania zawodu medycznego. W tym artykule przyjrzymy się, dlaczego ubezpieczenie OC jest tak istotne dla lekarzy, jakie są konsekwencje braku takiego ubezpieczenia oraz czy lekarze powinni być zobowiązani do jego posiadania. Więcej

OC dla lekarzy